OTEVŘENO
OD 28. ŘÍJNA 2018

Naši historickou tiskárnu jsme na počest všech, nejen litomyšlských tiskařů a knihařů, slavnostně otevřeli k výročí 100 let naší republiky.
Expozice je běžně přístupná pouze pro obchodní partnery tiskárny H.R.G. a několikrát ročně v předem avizovaných termínech i pro veřejnost.

O MUZEU

JE NÁM UŽ 515 LET…

V říjnu roku 1989 založil Petr Lorenc z Litomyšle ve svém rodinném domě malou „garážovou“ tiskárnu. Tímto počinem se napojil na řadu 16 tiskařských rodin nepřetržitě působících od roku 1503 v Litomyšli. V roce 1992 se z malé rodinné tiskárny stal moderní rostoucí polygrafický podnik – tiskárna H.R.G. spol. s r.o., která v dnešní době zaměstnává cca 150 lidí a disponuje uceleným polygrafickým vybavením jak v ofsetové, digitální tak obalářské divizi. A jak jinak poděkovat našim předkům tiskařského řemesla, že tuto formu průmyslu v našem městě započali a po 500 let udržovali? Vybudovat jim pomník by sice bylo ušlechtilé, ale pro budoucí generace mrtvé. My jsme se orientovali na sbírání starého tiskařského a knihařského vybaveni z první poloviny dvacátého století. Po zhruba deseti letech akvizic strojů, písem, štočků, litomyšlských tisků a dalších doplňkových předmětů vznikla v moderních výrobních prostorách dobová knihtiskařská a knihařská dílna včetně ruční a strojní sazárny. Vše je funkční a dotýkati se je povoleno a tak řemeslo naších předků věříme přežije a bude žít po další generace.

FOTOGALERIE

MUZEUM

HISTORIE TISKU V LITOMYŠLI

O LITOMYŠLSKÝCH TISKÁRNÁCH

Historii litomyšlských tisků otevřeme pražským rodákem Martinem Kabátníkem. Poté, co od katolicismu přešel k víře českých bratří, se přestěhoval do Litomyšle. V roce 1491 se vydal z iniciativy bratrské církve na cestu na východ, do osmanské říše. Výprava měla zjistit, zda se tam někde nacházejí křesťanské obce, které dosud zachovávají způsob života prvotních křesťanů. Kabátník se z cesty vrátil do Litomyšle v listopadu 1492 a diktoval své poznatky z cest. Je velmi málo pravděpodobné, že jeho záznamy zde byly hned vytištěny, ale je jisté, že jako kniha byly vydány přičiněním Adama Bakaláře až v roce 1539. Na titulním listě je možno číst: "Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle a na té cestě sepsání rozličných zemí, krajin a měst. I také obyčejných lidí." V prvních letech 16. století přišel do Litomyšle první tiskař Pavel z Meziříčí (zvaný také Pavel Olivetský). Přivedl jej sem Bohuš Kostka z Postupimi. Tento tiskař se usadil v domě naproti piaristické koleji, v místech dnešní zámecké zahrady. Tiskárna "Impressí na Hoře Olivetské" začala pracovat přibližně v letech 1504 až 1506. Vzešla odtud například kniha lékaře Jana Černého, Spis o nemocech a morech, kterak se mají lidé chovati, spisy bratra Lukáše, ale také Husovy Knížky proti knězi kuchmistrovi pro české bratry, a již zmíněný cestopis Martina Kabátníka.

I když tiskaři používali své jméno často v jazykových mutacích, nejčastěji latinsky, česky, německy – podle toho v jakém jazyku byla tištěná kniha – zajímavé je, jakých jmen užíval Pavel na svých tiscích. Do roku 1519 se píše pouze Pavel na hoře Olivetské, in monte Oliveti, Pavel z Meziříčí, nebo Pavel Meziřický. Pavlovi z Meziříčí se v Litomyšli zřejmě vedlo dobře, koupili další dům č. 112 na náměstí. V závěti odkázal své choti dům svůj na hořejším městě i se zahradou a se vším hospodářstvím domovním a se všemi svršky a nábytky, a k tomu press nový, hodiny celé, kteréž se tepou, kroniku velikou latinskou s figurami, kázání mistra Jana Husi, herbář benátský a latinský, a kroniku českou.

 

JAK TO BYLO DÁL, SE DOZVÍTE V E-BOOKU  >>ZDE<<

SLUŽBY

komentované prohlídky pro obchodní partnery tiskárny H.R.G.
tiskařské workshopy
možnost studia materiálů a sbírkových předmětů
oborová historická knihovna
možnost zapůjčení prostor historické tiskárny pro natáčení
poradenská činnost v oblasti knihtisku
akviziční činnost – výkup historických tiskařských a knihařských strojů a jiných souvisejících předmětů
akviziční činnost – výkup historických litomyšlských tisků
Lorencova pojízdná patentní tiskárna

KONTAKT

MUZEUM TISKU
Svitavská 1203
570 01 Litomyšl
tel. 461 552 511
hrg@hrg.cz

JAN GLOSER
kurátor a zakladatel muzea,

blázen do své práce a všeho starého

akvizice, prohlídky, workshopy

jan.gloser@hrg.cz